pomiary analizy raporty wnioski szkolenia doradztwo

poniedziałek, 4 lutego 2019

FIRMA ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:

- pomiarów w środowisku pracy:
  hałas, drgania, czynniki chemiczne i pyłowe, oświetlenie, mikroklimat ...
 
- pomiarów w środowisku naturalnym:
  hałas od instalacji, hałas komunikacyjny

 - pomiarów w obiektach przeznaczonych na pobyt ludzi :  
  czynniki chemiczne

- pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej

- pomiarów skuteczności ekranów akustycznych

- pomiarów elektroenergetycznych

- ochrony środowiska:
  sprawozdawczość, opłaty, gospodarka odpadami

- raportów oddziaływania na środowisko

- szkoleń BHP

- szkoleń na wózki widłowe